ГРОМАДСЬКА СПІЛКА «ГАЗОВИЙ АЛЬЯНС БУДІВЕЛЬНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ СЛОБОЖАНЩИНИ»

Про асоціацію

Повне найменування Організації українською мовою – ГРОМАДСЬКА СПІЛКА «ГАЗОВИЙ АЛЬЯНС БУДІВЕЛЬНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ СЛОБОЖАНЩИНИ»; скорочене – ГС «ГАБОС».

Назва Організації іноземною мовою: повна – PUBLIC UNION ” GAS ALLIANCE OF BUILD ORGANIZATIONS OF SLOBOZHANSCHINI”; скорочена – PU «GABOS».

Головною метою Організації є забезпечення, розширення, стабілізація та технічна безпека внутрішнього енергетичного ринку, та задоволення правових, соціальних, економічних та інших інтересів своїх членів, суспільства за даним напрямком діяльності.

Основні напрямами діяльності Організації

  • Всебічна реалізація ініціатив Організації.
  • Консолідація зусиль для організованої і ефективної діяльності в соціальній, економічній, освітній, правовій, екологічній, культурній сферах, відповідно до потреб та ситуації в державі.
  • Організація та реалізація гуманітарних проектів
  • Надання членам Організації консультативної допомоги
  • Сприяння запровадженню дієвого громадського контролю за діяльністю органів влади, інших профільних установ та організацій, та внесення до них пропозицій щодо програм та проектів, які стосуються сфери діяльності Організації
  • Сприяння діяльності, спрямованої на надання послуг, обслуговування, вирішення питань щодо якості та безпеки в галузі.
  • Сприяння вдосконаленню законодавства України шляхом підготовки проектів нормативних актів, організації їх громадського обговорення, надання правових висновків, здійснення експертиз з усіх галузей права та проведення політологічних і соціологічних досліджень у сферах, що стосуються діяльності Організації
  • Впорядкування відносин між сторонами і створення законодавчих та економічних рамок діяльності в галузі.
  • Налагодження співробітництва зі спорідненими Організаціями інших міст України та світу.