ГРОМАДСЬКА СПІЛКА «ГАЗОВИЙ АЛЬЯНС БУДІВЕЛЬНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ СЛОБОЖАНЩИНИ»

Діяльність

Головною метою Організації є забезпечення, розширення, стабілізація та технічна безпека внутрішнього енергетичного ринку, та задоволення правових, соціальних, економічних та інших інтересів своїх членів, суспільства за даним напрямком діяльності.

Основними напрямами діяльності Організації є:

  • всебічна реалізація ініціатив Організації.
  • консолідація зусиль для організованої і ефективної діяльності в соціальній, економічній, освітній, правовій, екологічній, культурній сферах, відповідно до потреб та ситуації в державі.
  • організація та реалізація гуманітарних проектів.
  • надання членам Організації консультативної допомоги.
  • сприяння запровадженню дієвого громадського контролю за діяльністю органів влади, інших профільних установ та організацій, та внесення до них пропозицій щодо програм та проектів, які стосуються сфери діяльності Організації.
  • сприяння діяльності, спрямованої на надання послуг, обслуговування, вирішення питань щодо якості та безпеки в галузі.
  • сприяння вдосконаленню законодавства України шляхом підготовки проектів нормативних актів, організації їх громадського обговорення, надання правових висновків, здійснення експертиз з усіх галузей права та проведення політологічних і соціологічних досліджень у сферах, що стосуються діяльності Організації.
  • впорядкування відносин між сторонами і створення законодавчих та економічних рамок діяльності в галузі.
  • налагодження співробітництва зі спорідненими Організаціями інших міст України та світу.