ГРОМАДСЬКА СПІЛКА «ГАЗОВИЙ АЛЬЯНС БУДІВЕЛЬНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ СЛОБОЖАНЩИНИ»

Міжнародна співпраця

Організація у відповідності з своїми статутними завданнями, має право на здійснення міжнародних зв’язків та діяльності у порядку, передбаченому цим Статутом, чинним законодавством України.

Міжнародна діяльність організації здійснюється шляхом участі у міжнародних проектах, роботі міжнародних організацій, а також інших формах, що не суперечать законодавству України, нормам і принципам міжнародного права.

При здійсненні міжнародної діяльності Організація користується повним обсягом прав і обов’язків юридичної особи.

Організація:

  • організовує обмін делегаціями, організовує за участю іноземних партнерів турніри, змагання, конференції, виставки, ярмарки, відряджає своїх представників для участі у відповідних заходах за межами України;
  • проводить спільно з іноземними організаціями дослідження у відповідності з напрямками своєї діяльності, публікує їх результати;
  • реалізовує інші спільні програми та проекти за участю іноземних партнерів та міжнародних організацій, що не суперечить чинному законодавству України.